ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ đợt 1 năm 2022

18-04-2022 06:23

THÔNG BÁO
Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ đợt 1 năm 2022

2. Lịch phỏng vấn: 8 giờ 30 ngày 21/4/2022.
    Địa điểm: Phòng I34, I35 (tòa nhà I, lầu 3) Thí sinh xem chi tiết phòng phỏng vấn tại file đính kèm.

Đề nghị các thí sinh đi dự phỏng vấn đúng giờ và mang theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh khi dự phỏng vấn.

3. Các tiêu chí phỏng vấn:

  • Kiến thức chuyên môn
  • Kỹ năng nghiên cứu, Kỹ năng viết
  • Khả năng làm việc theo nhóm, Khả năng sáng tạo (thể hiện cách suy nghĩ của người dự tuyển khi giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn mà thí sinh lựa chọn). Khả năng phân tích vấn đề.
  • Mục đích cho nghiên cứu
  • Tính tự tin (khả năng giải quyết những tình huống khó khăn và thách thức)

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
Thạc sĩ
Chương trình ngành
Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ
Chương trình ngành
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình Việt - Pháp
Thạc sĩ
Chương trình
Việt - Pháp
Tuyển sinh
Tuyển sinh