Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thời khóa biểu Lý thuyết học kỳ 1 năm học 2023-2024 (có phòng)

15-09-2023 11:05

THÔNG BÁO
Thời khóa biểu Lý thuyết học kỳ 1 năm học 2023-2024 (có phòng)

Các bạn sinh viên xem Thời khóa biểu Lý thuyết Học kỳ 1, năm học 2023-2024 tại HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN, mục CQuy >> Lịch - Thời khóa biểu LT hoặc xem trong file đính kèm.

  • Thời gian học:

    • Khóa 2020, 2021 và 2023: bắt đầu 18/09/2023, kết thúc 07/01/2024
    • Khóa 2022 bắt đầu 02/10/2023, kết thúc 21/01/2024
  • Địa điểm học: Các lớp khóa 2021, 2022 và 2023 học tại cơ sở Linh Trung; khóa 2020 và lớp CNTN2021 học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.
Lưu ý:
  • SV xem kỹ giờ học (Tiết bắt đầu – Tiết kết thúc), phòng học để tránh nhầm giờ, nhầm phòng.
  • Các lớp đã được tạo trên Moodle, các bạn có thể vào để xem thông báo, tài liệu.. từ giảng viên phụ trách lớp.
  • Nếu có các thắc mắc liên quan, sinh viên vui lòng sử dụng email sinh viên liên hệ với Bp. Giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK1-2324_SV.pdf Document 1521,4 KB

Các tin liên quan