Thông báo hệ chính quy

Danh sách chuyên ngành chính thức của sinh viên ĐHCQ chương trình chuẩn khóa 2019

22-07-2022 09:07

THÔNG BÁO

(Danh sách chuyên ngành chính thức của sinh viên ĐHCQ chương trình chuẩn khóa 2019)

Khoa thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy chương trình chuẩn khóa 2019 và các sinh viên Khóa 2018 và 2017 đăng ký cùng đợt xét của khóa 2019 về danh sách chuyên ngành chính thức. Khoa sẽ gửi danh sách này đến Phòng đào tạo để cập nhật chuyên ngành cho các bạn trước ngày 24/08/2022. 

Lưu ý: Chuyên ngành được cập nhật theo đăng ký của sinh viên (đối với các chuyên ngành gộp), những sinh viên không đăng ký sẽ mặc định chuyên ngành theo thông báo tại link này của giáo vụ.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ giaovu@fit.hcmus.edu.vn bằng email sinh viên để được giải đáp.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2022--Danh-sach-chuyen-nganh-chinh-thuc-dot-xet-K2019.pdf Document 346,31 KB

Các tin liên quan