Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] TKB lý thuyết và thực hành chính thức HK2/21-22

07-03-2022 08:51

 
THÔNG BÁO
(TKB lý thuyết và thực hành chính thức HK2/2021-2022)
 
Các bạn sinh viên Cao đẳng xem thời khóa biểu lý thuyết và thực hành chính thức HK2/2021-2022 trong file đính kèm.
 
THỜI GIAN HỌC LÝ THUYẾT: bắt đầu 21/02/2022, kết thúc 12/06/2022
Trong đó, tuần 21/02 - 20/03/2022 học trực tuyến (4 tuần); từ ngày 21/03/2022 tất cả các lớp sẽ triển khai theo hình thức trực tiếp. 
 
THỜI GIAN HỌC THỰC HÀNH: 10 tuần từ ngày 14/03/2022 đến ngày 22/05/2022. Tuần lễ từ ngày 30/05/2022 đến ngày 05/06/2022: thi cuối kỳ thực hành
 
Lưu ý: Đối với các bạn đăng ký học lại cùng các lớp Đại học chính quy Chương trình Chuẩn, các bạn xem thời khóa biểu tại link
 
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CD_TKB_LT_va_TH_HK2_2122_SV.pdf Documents 244,77 KB
2 CD_TKB_TH_HK2_2122_SV.pdf Documents 196,17 KB

Các tin liên quan