Thông báo hệ cao đẳng

Thông báo Đăng ký học phần HK2/2021-2022 - bậc cao đẳng

09-02-2022 15:40

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2021-2022)

   Giáo vụ chuyển thông báo của Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần mở học lại vét trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

Thời gian đăng ký:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thựchiện

Ghichú

10/02/2022

13/02/2022

Đăng ký học phần

 

15/02/2022

16/02/2022

Điều chỉnh ĐKHP

(*)

- Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

(*): Sau đợt điều chỉnh ĐKHP, tất cả yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

Điều kiện đăng ký:
- Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).

- Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.

- Đăng ký học lại cùng lớp đại học chính quy: Sinh viên đăng ký trên portal trong cùng thời gian đăng ký và điều chỉnh tại mục 1.

Lưu ý:

  • Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu, mã lớp để đăng ký chính xác.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ Khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần Tin học, các học phần còn lại liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
  • Trường và Khoa chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trườngtrong thời gian đăng ký qua mạng.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan