Hoạt động sinh viên

[CĐ-ĐHCQ] Thay đổi thời gian học tập HK1, NH 2020-2021

07-09-2020 11:21

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi thời gian học tập HK1 năm học 2020-2021) 

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên các lớp Cao đẳng, Đại học Chính quy và Cử nhân tài năng về việc thay đổi thời gian học tập các môn chuyên ngành do Khoa quản lý của Học kỳ 1, năm học 2020-2021 như sau:

  • Thời gian học các lớp Cao đẳng: từ ngày 21/9 đến 3/1/2020.
  • Thời gian học các lớp Chính quy và Cử nhân tài năng:

- Khoá 2017, 2018: từ 21/9 đến 10/1/2020.

- Khoá 2019, 2020: từ 12/10 đến 31/1/2021.

Lưu ý: Đối với các môn chung các bạn vui lòng theo dõi thông báo từ Phòng đào tạo.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan