Hoạt động sinh viên

Thông báo về việc xét Hoãn thi đối với sinh viên đang cách ly do dịch Covid-19

04-08-2020 15:47

THÔNG BÁO

(Về việc giải quyết cho sinh viên đại học và cao đẳng xin hoãn thi các học phần đăng ký học trong HK2/2019-2020 do phải thực hiện cách ly trong đợt dịch bệnh Covid-19 hiện nay)

           Trước diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra ngày càng phức tạp tại một số tỉnh thành trong nước, đặc biệt là tại Thành phố Đà Nẵng, Trường sẽ xem xét cho sinh viên đại học và cao đẳng xin hoãn thi các học phần đăng ký học trong HK2/2019-2020 do phải thực hiện cách ly trong đợt dịch bệnh Covid-19  hiện nay.

         Căn cứ vào kế hoạch học kỳ 2 năm học 2019-2020, thời gian tổ chức thi học kỳ này kéo dài 05 tuần lễ - từ ngày 03/8/2020 đến ngày 05/9/2020. Để sinh viên yên tâm trong việc tuân thủ quy định cách ly do dịch bệnh Covid-19 hiện nay, đồng thời tạo điều kiện tối đa trong học tập và hạn chế việc trễ hạn tốt nghiệp cho sinh viên, Trường sẽ thực hiện giải quyết cho sinh viên đại học và cao đẳng xin hoãn thi các học phần đăng ký học trong HK2/2019-2020 đối với các sinh viên thuộc diện phải thực hiện cách ly như trên theo quy trình như sau:   

- Trường tiếp nhận thông tin sinh viên phải thực hiện cách ly theo quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước:
Thời gian tiếp nhận: từ ngày 03/08/2020 đến hết ngày 05/09/2020.
Sinh viên thực hiện khai báo thông tin cho Trường theo các bước sau đây:
Bước 1: Vào trang thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ: www.hcmus.edu.vn ---> Đào tạo ---> Đại học và Cao đẳng.
Bước 2: Truy cập và đăng nhập bằng tài khoản sinh viên theo link sau đây: https://bitly.com.vn/xUyjz
Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu (MSSV, Họ tên, ngày sinh, thời gian thực hiện cách ly, thực hiện cách ly tại địa chỉ nào, thuộc tình trạng nào…).

- Căn cứ vào danh sách khai báo như trên, các đơn vị chức năng của Trường sẽ phối hợp rà soát thông tin và cho phép sinh viên được lựa chọn một trong 03 phương án như sau:
Phương án 1: Nếu sinh viên đã thực hiện đầy đủ thời gian cách ly theo quy định của Nhà nước và muốn được tiếp tục dự thi một số học phần trong HK2/2019-2020 theo lịch thi phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (KT&ĐBCL) đã công bố thì sinh viên có thể tham gia thi bình thường theo lịch. Khi tham gia thi phải đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe của mình và không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Phương án 2: Nếu sinh viên muốn được trường tổ chức thi lại sau ngày 05/9/2020 thì liên hệ phòng KT&ĐBCL để biết thông tin về cách thức đăng ký thi lại, thời gian đăng ký và hình thức tổ chức thi. Sinh viên theo dõi thông tin này trước ngày 10/9/2020 tại trang thông tin điện tử của phòng KT&ĐBCL.
Phương án 3: Nếu sinh viên muốn hoãn thi một số học phần hoặc tất cả các học phần đã đăng ký ở HK2/2019-2020 thì Phòng Đào tạo sẽ giải quyết cho sinh viên sau ngày 05/9/2020, dự kiến sẽ thông báo cách thức đăng ký hoãn thi trước ngày 10/9/2020.
         
Lưu ý: Sinh viên cần khai báo thông tin trung thực và chính xác. Sinh viên phải chịu trách nhiệm về thông tin khai báo của mình theo quy định hiện hành.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TB-86_-Ve-giai-quyet-hoan-thi-HK2_1920.pdf Document 1015,8 KB

Các tin liên quan