Hoạt động sinh viên

Thông báo về thời gian làm bài kiểm tra Sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa NH 2019-2020

29-07-2020 14:16

Sinh viên đã tham gia các chuyên đề vui lòng thực hiện bài kiểm tra SHCD tại moodle.

  • Link dành cho sinh viên Cao đẳng, Đại học Chính quy: tại đây
  • Link dành cho sinh viên Đề án: tại đây

Thời gian: từ 28/7/2020 - 10g00, 01/08/2020


Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn 

Các tin liên quan