Hoạt động sinh viên

Thông báo V/v Đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2/ NH 2019-2020

03-08-2020 15:25

Để thuận tiện trong công tác đánh giá ĐRL cho sinh viên Đại học và Cao đẳng, các bạn sinh viên vui lòng thực hiện đánh giá ĐRL tại Mục 5 qua link sau:

Sinh viên Đại học: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/mod/feedback/view.php?id=73781

Sinh viên Cao đẳng: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/mod/feedback/view.php?id=73782

Nộp giấy chứng nhận các nội dung khuyến khích được công thêm

Sinh viên nộp các giấy chứng nhận sinh viên có thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện như sau:

  • Khen thưởng cấp Trường
  • Khen thưởng cấp Thành phố, ĐHQG trở lên

Lưu ý: Khoa không nhận các giấy khen/ chứng nhận liên quan đến hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao,... (các nội dung thuộc mục 3,4)

Cách thức nộp: Sinh viên có thể chọn nộp một trong 2 cách thức sau:

Cách 1: Nộp bản photo giấy chứng nhận cho Bp. TLSV tại VP Khoa  (i54)Giờ hành chính (sáng 8:00 - 12:00, chiều: 14:00 - 17:00)

Cách 2: Nộp ảnh chụp hoặc bản scan giấy chứng nhận qua hệ thống Moodle: (Lưu ý: cách đặt tên file: MSSV-Họ và tên) tại link sau: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/mod/assign/view.php?id=73783

Thời hạn đánh giá và nộp giấy chứng nhận: 16g00 ngày 3/8 - 9g00 ngày 11/8/2020

*** Trường hợp sinh viên không thực hiện đánh giá đúng thời hạn trên, Bp.TLSV sẽ không giải quyết bất kỳ khiêu nại nào.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV ( tlsv@fit.hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.

Bp. TLSV

Các tin liên quan