Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham gia Sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa NH 2019-2020

05-08-2020 15:29

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên đã tham gia các chuyên đề và thực hiện bài kiểm tra chương trình Sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa NH 2019-2020.

Sinh viên cần phúc khảo liên hệ qua email của Bp. Trợ lý sinh viên: tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Thời gian tiếp nhận phúc khảo: đến 9h00 ngày 7/8/2020 (Thứ sáu)


Bp. TLSV


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CNTT---Danh-sach-tham-gia-SHCD.pdf Document 416,45 KB

Các tin liên quan