Hoạt động sinh viên

Sự kiện Công nghệ Vietnam Mobile Day 2020 Go Live!

19-08-2020 14:35

BTC của Vietnam Mobile Day 2020 Go Live! thân tặng 100 vé “Access Pass” cho sinh viên thuộc khoa CNTT để tham dự sự kiện. 
Nhập mã code: IQ2NQXG tại trang đăng ký https://meetup.vn/e/1a1 (giảm 149.000đ/vé) 

Thông tin sự kiện:
●  Time & Date: 8:30 - 12:00 - 28/08/2020 tại website của BTC www.mobileday.vn 
●  Fanpage sự kiện: https://www.facebook.com/mobiledayevent/

➤  Topics năm nay xoay quanh 6 cụm chủ đề chính: 

●  Mobile App Marketing & Monetization
●  Games Beyond Mobile: Phenomenon or Further?
●  Shaping The Future of Mobile Tech
●  Mobile Growth in Data-driven Era
●  Growth Hacking for E-commerce & Fintech
●  Evolution of Mobile Development, What’s next?

➤  Danh sách những topic nổi bật dành riêng cho nhóm kỹ thuật được cập nhật đến thời điểm hiện tại:

  • How The Internet Of Things Will Transform Payments | Mr. Tuấn Lê | IoT Product Manager @VinAI 
  • The Future Of Mobile Jobs In Next 5 Years | anh Nguyễn Thanh Xuân - CTO @OCTAGON SOLUTIONS
  • Reactive Programming In Kotlin/Android | anh Toàn Trần - Vice President, Mobile @Lazada
  • The Future Of Mobile And Iot: Hardware, Os, Programming Language, UIToolkit And UX Identity | anh Trần Nguyễn Trường Sinh | Google Developer Expert - Flutter & Techlead @Cisco
  • Flutter/Dart Async Pitfall | anh Trần Nguyễn Trường Sinh | Google Developer Expert - Flutter & Techlead @Cisco
  • Integration Oriented Api Design | anh Lê Hữu Hoàng Gia - CTO @Beehexa
  • Jax: A Tensorflow-like Framework From Google Generating High-performance Code For Ml/Dl Program | anh Bảo Đại - NLP Research Scientist @Knorex & Senior Lecturer @VietAI
  • Algorithm In Modern Mobile Development. Do We Need To Know? | anh Nguyễn Hải Triều - iOS Team Leader @GAPO
  • Xu Hướng Học Tập Và Cơ Hội Nghề Nghiệp Trong Lĩnh Vực AI | anh Phạm Anh Sơn - Senior Research Engineer @VinAI 
Truy cập toàn bộ Topics tại ĐÂY!

Các tin liên quan