Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng lớp Xử lý phân tích dữ liệu trực tuyến 20_1 HK1/23-24

15-09-2023 13:44

THÔNG BÁO

Lớp Xử lý phân tích dữ liệu trực tuyến 20_1, GV: TS. Nguyễn Trần Minh Thư, lịch học thứ 2 (4-6) sẽ chuyển sang học tại phòng E405 đến hết học kỳ 1, năm học 2023-2024.

GIÁO VỤ KHOA CNTT


Các tin liên quan