Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo về việc Hủy lớp Khởi nghiệp, HK3/2022-2023

13-07-2023 09:29

THÔNG BÁO

(Thông báo về việc Hủy lớp Khởi nghiệp, HK3/2022-2023)

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên khóa 2020 trở về trước về việc lớp Khởi nghiệp 20_1, HK3/2022-2023 sẽ HỦY do số lượng sinh viên thỏa điều kiện duyệt vào lớp <50 sinh viên  (sĩ số tối thiểu để mở học phần tự chọn chung chuyên ngành).

Các bạn lưu ý để lựa chọn đăng ký học phần khác thay thế trong đợt hiệu chỉnh ngày 14/07-15/07/2023 sắp tới trên Portal Trường https://portal.hcmus.edu.vn/

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan