Thông báo sau đại học

[SĐH] Đổi phòng lớp Thị giác máy tính nâng cao HP2 K32 ngày 20/5 và 27/5/2023

17-05-2023 10:27

THÔNG BÁO

Lớp Thị giác máy tính nâng cao (GV: PGS. TS Lý Quốc Ngọc) -  Học phần 2 lớp cao học Khóa 32/2022 lịch học thứ 7 (8g00) sẽ chuyển sang học phòng I44 ngày 20/5 và 27/5/2023.

Lý do: Trường sử dụng các phòng nhà C để phục vụ công tác tuyển sinh sau đại học năm 2023 đợt 1.

Các tuần sau đó lớp vẫn học bình thường tại C31 đến khi kết thúc học phần.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan