Thông báo sau đại học

Thông báo lịch học Học phần tiến sĩ ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo Khóa 32/2022

28-04-2023 08:07

THÔNG BÁO

Lịch học Học phần tiến sĩ ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo

  1. Ngành Khoa học máy tính

Stt

Tên môn họcGiảng viênLịch học

Phòng học

1Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu nâng caoGS.TS. Lê Hoài BắcSáng thứ 6 (8g00)

Phòng I.81

2Học máy nâng caoTS. Trần Thái SơnChiều thứ 5 (14g00)

Phòng I.72

 

  1. Ngành Trí tuệ nhân tạo

Stt

Tên môn họcGiảng viênLịch học

Phòng học

1Khai thác dữ liệu lớnGS.TS. Lê Hoài BắcChiều thứ 5 (14g00)

Phòng I.81

2Các mô hình học máyTS. Trần Thái SơnSáng thứ 6 (8g00)

Phòng I.72  1. Thời gian học: bắt đầu từ tuần 15/5/2023.
  2. Đối tượng học: Tất cả Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh dự bị khoá năm 2022

Lưu ý:

  • NCS không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan