Thông báo sau đại học

Thời khóa biểu lớp bổ túc kiến thức môn Cấu trúc dữ liệu, Cơ sở dữ liệu ngành KHMT, HTTT và TTNT khoá tháng 4/2023

04-05-2023 14:27

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu lớp bổ túc kiến thức môn Cấu trúc dữ liệu, Cơ sở dữ liệu ngành KHMT, HTTT và TTNT
khoá tháng 4/2023

SttTên môn họcLịch học
1Cấu trúc dữ liệu (4 tín chỉ)– Ngày học trong tuần: Thứ 5 (18g00)
– Phòng học: F205B
– Ngày khai giảng:
11/05/2023
– Khóa học: từ 11/5/2023 đến 13/7/2023
– GV: ThS. Văn Chí Nam
2Cơ sở dữ liệu (4TC)– Ngày học trong tuần: Chủ nhật (13g30)
– Phòng học: F109
– Ngày khai giảng:  07/05/2023
– Khóa học: từ 07/5/2023 đến 09/7/2023
– GV: PGS.TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan