Thông báo sau đại học

DSHV đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ khóa 31/2021 - đợt 1 (tháng 4/2023)

08-05-2023 11:18

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin khoá 31/2021 đã nộp đơn đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ tại Văn phòng Khoa từ ngày 10/04 - 28/04/2023 xem danh sách trong file đính kèm.

Các bạn kiểm tra kỹ các thông tin: tên đề tài, giảng viên hướng dẫn. Nếu có có sai sót vui lòng liên hệ qua email để được cập nhật trước 8g00 ngày 10/05/2023. 

Các học viên nếu chưa kịp đăng ký đề tài đợt tháng 4/2023 có thể đăng ký vào đợt tháng 6/2023. Các bạn có thể tham khảo các chủ đề GV có thể hướng dẫn tại link.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Khoa-CNTT_Danh-sach-de-tai-Khoa-2021-dot-T4-2023.pdf Document 194,97 KB

Các tin liên quan