Thông báo sau đại học

Đổi phòng lớp PP Nghiên cứu khoa học và Học máy ứng dụng HP2 K32 từ ngày 7/5/2023 đến khi kết thúc học phần

05-05-2023 08:21

THÔNG BÁO

Danh sách các lớp Học phần 2 Khóa 32 đổi phòng học từ ngày 7/5/2023 đến khi kết thúc học phần.

STTTên môn họcGV giảng dạyNgày họcPhòng học
1Học máy ứng dụngPGS.TS. Lê Hoàng TháiChủ nhật (13g30)B11A
2Phương pháp nghiên cứu khoa họcPGS.TS. Vũ Hải QuânChủ nhật (8g30)I35

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan