Thông báo sau đại học

Buổi bảo vệ đề tài luận văn thạc sĩ, tháng 04/2023

08-05-2023 09:16



Từ ngày 26/04 đến ngày 28/04/2023, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 06 học viên ngành Khoa học máy tính.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính tại #fithcmus cung cấp những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính. Bên cạnh các kiến thức chuyên môn, học viên còn được đào tạo các kỹ năng cá nhân, kỹ năng nhóm, kỹ năng quản lý, phương pháp nghiên cứu khoa học và cách thức triển khai và xây dựng một sản phẩm phần mềm thông minh hoàn chỉnh để đáp ứng các yêu cầu của xã hội.

Sau khi tốt nghiệp:
  • Học viên có nhiều hướng nghiên cứu để lựa chọn như Xử lý ngôn ngữ, Mật mã, Thị giác máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. Các nhóm nghiên cứu về các hướng này cũng là những nhóm nghiên cứu mạnh trong khoa CNTT và ĐHQG HCM. 
  • Có khả năng tham gia vào các vị trí việc làm chuyên sâu về Khoa học máy tính, tạo ra các sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoặc nghiên cứu và giảng dạy trong các trường Đại học và Viện nghiên cứu.
  • Có thể tiến hành khởi nghiệp và đổi mới công nghệ.
Nếu các bạn đang quan tâm đến chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính tại fit@hcmus, hãy truy cập vào link: https://bit.ly/ctdtKHMT để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan