Thông báo sau đại học

Thông báo về việc đóng học phí cao học, nghiên cứu sinh khóa năm 2021 và 2022

15-05-2023 16:36

THÔNG BÁO

Thời gian đóng học phí: từ ngày 01/6/2023 đến 08/6/2023

Hình thức đóng học phí: chuyển khoản hoặc tiền mặt

Chi tiết thông báo các bạn xem tại link đính kèm bên dưới:

  1. Thông báo về việc đóng học phí cao học, nghiên cứu sinh năm thứ 2 – đợt 2, khóa năm 2021
  2. Thông báo về việc đóng học phí cao học, nghiên cứu sinh năm thứ nhất – đợt 2, khóa năm 2022

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/Các tin liên quan