Thông báo sau đại học

Nghỉ học lớp Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin nâng cao (HP2 lớp cao học Khóa 32/2022) ngày 12/4/2023

12-04-2023 13:43

THÔNG BÁO

Lớp Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin nâng cao - Học phần 2 lớp cao học khóa 32/2022 (GV: TS. Phạm Nguyễn Cương), lịch học: thứ tư (18g00) sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 12/4/2023 do GV bận đột xuất. Lịch học bù GV sẽ thông báo sau tại Moodle.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan