Thông báo sau đại học

Mời tham dự buổi bảo vê luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Hồng Bửu Long

29-03-2023 08:57

THÔNG BÁO
Kính mời Quý Thầy Cô, các bạn nghiên cứu sinh quan tâm tham dự đến tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Hồng Bửu Long với các thông tin sau:

  • Tên đề tài: Xây dựng mô hình tích hợp tri thức ngôn ngữ trong dịch máy mạng neural Anh-Việt
  • Ngành: Khoa học máy tính
  • Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 31/03/2023
  • Địa điểm: Phòng F 102, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan