Thông báo sau đại học

Thông báo đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ của lớp cao học khoá 31/2021

06-04-2023 09:26

THÔNG BÁO

Căn cứ theo kế hoạch học tập của Trường, Khoa CNTT thông báo đến các bạn học viên ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin Khóa 31/2021 về việc đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ như sau:

1. Hồ sơ đăng ký gồm có:
2. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 10/04/2023 đến hết ngày 28/04/2023(từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8g00-12g00, chiều từ 13g30-16g30)

3. Địa điểm nộp: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin - Phòng I53 (tòa nhà I, lầu 5)

Các mốc thời gian cần lưu ý:

- Thời gian thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ: từ tháng 05/2023 đến tháng 11/2023.

- Thời gian trình luận văn thạc sĩ: tháng 12/2023.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan