Thông báo sau đại học

Thông báo kết quả học bổng dành cho HVCH ngành Trí tuệ nhân tạo Khóa 32/2022 được tài trợ bởi VINIF

07-04-2023 09:09

THÔNG BÁO

DS HVCH ngành Trí tuệ nhân tạo Khóa 32/2022 nhận học bổng được tài trợ bởi VINIF

STTMSHVHọTên
122C15009Nguyễn Ngọc MinhKhánh
222C15011Hoàng AnhKiệt
322C15027Nguyễn Thị ThuHằng
422C15033Hồ AnhKhoa
522C15042Phạm NgọcTân

Học bổng được giải ngân thành 04 (bốn) giai đoạn, mỗi giai đoạn 25% giá trị học bổng, theo tiến độ sau:

  • Giai đoạn 1: sau khi học viên đóng học phí đợt 1 năm thứ nhất.
  • Giai đoạn 2: sau khi học viên đóng học phí đợt 2 năm thứ nhất.
  • Giai đoạn 3: sau khi học viên nộp báo cáo tiến độ học tập, tiến độ học tập đạt yêu cầu và đóng học phí đợt 1 năm thứ hai.
  • Giai đoạn 4: sau khi học viên đóng học phí đợt 2 năm thứ hai và bảo vệ thành công luận văn tốt  nghiệp.
----------

Các tin liên quan