Thông báo sau đại học

V/v nộp hồ sơ bảo vệ dành cho học viên cao học bảo vệ đợt cuối tháng 4/2023

28-03-2023 11:28

THÔNG BÁO

Các học viên cao học đã Seminar và được Bộ môn cho phép bảo vệ vui lòng nộp hồ sơ bảo vệ tại Văn phòng Khoa (phòng I. 53) vào ngày 29/03/2023 (sáng từ 8g30-11g30, chiều từ 14g00 đến 16g30).

Danh sách học viên đủ điều kiện bảo vệ gồm:
STT MSHV Họ tên Khoá Ngành Tên đề tài GVHD Phương thức
1 19C11013 Đỗ Hồng Vân 29 Khoa học Máy tính Trích chọn đặc trưng dựa trên tập phổ biến để phân loại văn bản GS. TS Lê Hoài Bắc PT2
2 20C11007 Nguyễn Trung Hậu 30 Khoa học Máy tính Nghiên cứu các phương pháp cho bài toán hỏi-đáp pháp luật TS. Nguyễn Trường Sơn PT2
3 20C11009 Văn Khải Nguyên 30 Khoa học Máy tính Một giải pháp xác thực người nói trên thiết bị nhúng TS. Châu Thành Đức PT2
4 20C11011 Nguyễn Hồng Phát 30 Khoa học Máy tính Thuật toán song song cho khai thác các mẫu tuần tự có lợi ích cao phổ biến đóng GS. TS Lê Hoài Bắc PT1
5 20C11013 Nguyễn Quốc Trung 30 Khoa học Máy tính Xác thực người dùng dựa trên đa yếu tố sinh trắc học PGS. TS Nguyễn Đình Thúc
TS. Lê Đức Long
PT2
6 20C11016 Nguyễn Đức Anh 30 Khoa học Máy tính Trả lời câu hỏi hình ảnh trên tiếng Việt bằng mô hình đa phương thức TS. Nguyễn Tiến Huy PT2
7 20C11037 Nguyễn Võ Phi Long 30 Khoa học Máy tính Giải pháp xây dựng uy tín cá nhân trong lĩnh vực nghề nghiệp PGS. TS Nguyễn Đình Thúc
TS. Lê Đức Long
PT2

Các bạn lưu ý: 

  • Nộp đầy đủ hồ sơ bảo vệ như mục 5 của thông báo tại link.
  • Xem kỹ quy định hình thức trình bày luận văn thạc sĩ và tóm tắt luận văn thạc sĩ trong file đính kèm bên dưới (luận văn bắt buộc phải có trang thông tin tiếng việt và tiếng anh).

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan