Thông báo sau đại học

DSHV lớp cao học Việt - Pháp khóa 2020 đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt cuối tháng 4/2023

30-03-2023 10:24

THÔNG BÁO

Danh sách học viên lớp cao học Việt - Pháp khóa 2020 đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt cuối tháng 4/2023

STT MSHV Họ và Tên Tên đề tài tiếng Việt Tên đề tài tiếng Anh GVHD
1 20C14001 Lê Dương Tuấn Anh Áp dụng phương thức thăm dò-khai thác đối ngẫu để cải thiện bề mặt phản xạ thông minh (RIS) trong công nghệ truyền tải ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) Adversarial Bandit Approach for RIS-Aided OFDM Communication GS. TS Messaoud Ahmed Ouameur
TS. Trần Trung Dũng
2 20C14003 Nguyễn Phúc Hậu Xây dựng ứng dụng tương tác dựa trên PetriNet hỗ trợ phát sinh kiểm thử tự động Building interactive navigation graph based on PetriNet to support test case generation for web application PGS. TS Nguyễn Văn Vũ
3 20C14006 Đặng Thái Sơn Hệ thống chuyên gia hỗ trợ chuẩn đoán bệnh ung thư vú dựa trên thông tin di truyền và các chuẩn đoán lâm sàng Expert System for Breast Cancer diagnosis based on genome and clinical diagnosis PGS. TS Nguyễn Đình Thúc
4 20C14009 Nguyễn Minh Trường Giao diện người dùng thông minh cho các hệ thống phân tích dữ liệu người dùng Smart user interface (SUI) for customer intelligence system (CIS) GS. TS Lê Đình Thắng
TS. Vũ Thị Mỹ Hằng


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan