Thông báo sau đại học

Danh sách môn mở trong Học phần 2 lớp cao học khóa 32/2022

20-03-2023 11:42

THÔNG BÁO

Danh sách các môn mở trong Học phần 2 lớp cao học khóa 32/2022.

Thời gian học: 10/04/2023 đến 28/04/2023 (3 tuần), 03/05/2023 đến 25/06/2023 (7 tuần). Từ 29/04 đến 02/05/2023 (nghỉ lễ 30/4, 1/5). Lịch thi dự kiến: từ 03/07/2023 đến 16/07/2023.

Ngành Hệ thống thông tin

STTTên môn họcGV giảng dạyLịch họcHình thức thiGhi chú
1Các hệ thống tư vấnPGS. TS. Lê Nguyễn Hoài Namthứ 3 (18g00)Viết
2Hệ thống tìm kiếm thông tinPGS. TS. Hồ Bảo Quốcchủ nhật    (8g30)Vấn đápLớp học online
3Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin nâng caoTS. Phạm Nguyễn Cươngthứ 4 (18g00)Vấn đáp
4Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng caoTS. Lê Thị Nhànthứ 7 (8g00)Viết

Ngành Khoa học máy tính
STTTên môn họcGV giảng dạyLịch họcHình thức thiGhi chú
1Phân tích dữ liệu thông minhTS. Bùi Tiến Lênthứ 7 (8g00)Vấn đáp
2Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoPGS. TS. Đinh Điền,              TS. Lê Thanh Tùngthứ 3 (18g00)Vấn đáp + Đồ án
3Học sâuTS. Nguyễn Tiến Huy,          TS. Lê Thanh Tùngthứ 2 (18g00)Đồ án
4Khai thác dữ liệu lớnGS. TS Lê Hoài Bắcthứ 6 (18g00)Đồ án

Ngành Trí tuệ nhân tạo
STTTên môn họcGV giảng dạyLịch họcHình thức thiGhi chú
1Học máy ứng dụngPGS. TS. Lê Hoàng Tháichủ nhật   (13g30)Đồ án
2Phương pháp nghiên cứu khoa họcPGS. TS Vũ Hải Quânchủ nhật   (8g30)Vấn đáp
3Thị giác máy tính nâng caoPGS. TS. Lý Quốc Ngọcthứ 7 (8g00)Viết

4Khai thác dữ liệu lớnGS. TS Lê Hoài Bắcthứ 6 (18g00)Đồ án


Ghi chú: 
  • Các học viên theo học Ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo có thể đăng ký học các môn của ngành Hệ thống thông tin để tích lũy môn tự chọn và ngược lại.  

  • Đối với môn Khai thác dữ liệu lớn: học viên chỉ đăng ký khi chưa học môn "Khai thác dữ liệu và ứng dụng" ở bậc đại học, nếu học viên đã học ở bậc đại học vui lòng đăng ký môn khác thay thế.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan