Thông báo sau đại học

Thông báo đăng ký tín chỉ học phần 2 chương trình cao học khóa 32/2022

23-03-2023 17:44

THÔNG BÁO


Các bạn học viên cao học ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin khóa 32/2022 thực hiện đăng ký học phần 2 theo hình thức trực tuyến từ ngày từ ngày 22/3/2023 đến 28/3/2023.


Thời gian học: 10/04/2023 đến 28/04/2023 (3 tuần), 03/05/2023 đến 25/06/2023 (7 tuần). Từ 29/04 đến 02/05/2023 (nghỉ lễ 30/4, 1/5). Lịch thi kết thúc học phần: từ 03/07/2023 đến 16/07/2023.

Thời khóa biểu:

STT Mã MH Tên môn học GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Phòng học Hình thức thi
1 MTH063 Phân tích dữ liệu thông minh TS. Bùi Tiến Lên Khoa học máy tính Thứ 7 (8g00)   vấn đáp
2 MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao PGS.TS. Đinh Điền
TS. Lê Thanh Tùng
Thứ 3 (18g00)   vấn đáp + đồ án
3 MTH079 Học sâu TS. Nguyễn Tiến Huy
TS. Lê Thanh Tùng
Thứ 2 (18g30)   Đồ án
4 MTH055 Khai thác dữ liệu lớn GS.TS. Lê Hoài Bắc Thứ 6 (18g00)   Đồ án
1 MTH078 Các hệ thống tư vấn PGS.TS. Lê Nguyễn Hoài Nam Hệ thống thông tin Thứ 3 (18g00)   Viết
2 MTH035 Hệ thống tìm kiếm thông tin PGS.TS. Hồ Bảo Quốc Chủ nhật (8g30) online vấn đáp
3 MTH099 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin nâng cao TS. Phạm Nguyễn Cương Thứ 4 (18g00)   vấn đáp
4 MTH036 Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao TS. Lê Thị Nhàn Thứ 7 (8g00)   viết
1 MTH064 Học máy ứng dụng PGS.TS. Lê Hoàng Thái Trí tuệ nhân tạo  Chủ nhật (13g30)   Đồ án
2 MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học PGS.TS. Vũ Hải Quân Chủ nhật (8g30)   vấn đáp
3 MTH085 Thị giác máy tính nâng cao PGS.TS. Lý Quốc Ngọc Thứ 7 (8g00)   Viết
4 MTH055 Khai thác dữ liệu lớn GS.TS. Lê Hoài Bắc Thứ 6 (18g00)   Đồ án

Lưu ý: 
  • Học viên đăng ký học phần đúng hạn. Link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học. Mỗi môn học chỉ được mở 1 lần, nếu học viên khóa 32 không học đúng khóa sẽ phải đăng ký học lại cùng khóa sau, mức thu học phí theo quy định của khóa học hiện tại.
  • Học viên cao học các khóa 31 trở về trước nếu muốn học lại cùng khóa 32/2022 phải đăng ký môn học theo link như trên và đóng học phí trước khi bắt đầu khóa học.
  • Các học viên theo học Ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo có thể đăng ký học các môn của ngành Hệ thống thông tin để tích lũy môn tự chọn và ngược lại.  
  • Đối với môn Khai thác dữ liệu lớn: học viên chỉ đăng ký khi chưa học môn "Khai thác dữ liệu và ứng dụng" ở bậc đại học, nếu học viên đã học ở bậc đại học vui lòng đăng ký môn khác thay thế.

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/03/22/thong-bao-dang-ky-tin-chi-hoc-phan-2-chuong-trinh-cao-hoc-khoa-32-2022-dot-1dot-2/

----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan