Thông báo hệ chính quy

Thông báo thay đổi phòng học lớp Khai thác dữ liệu văn bản và ứng dụng - 20_22, HK2/2022-2023

02-03-2023 09:47

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên lớp Khai thác dữ liệu văn bản và ứng dụng - 20_22, lịch học T7 6-9 chú ý lớp sẽ chuyển sang học tại phòng NĐH 5.8 từ tuần này, bắt đầu từ ngày 4/3/2023.

Thay đổi này áp dụng đến hết HK2/2022-2023, các bạn lưu ý để đi học đúng phòng.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan