Hoạt động sinh viên

Chương trình thực tập cho năm học 2023

01-02-2023 16:08

Chương trình thực tập cho năm học 2023 được tổ chức bởi Toyota Technological Institute, Nhật Bản:

1. Thời gian: Từ tháng 7/2023 đến tháng 3/2024, tối thiểu 30 ngày, tối đa 9 tháng

2. Ngành học: Mechanical Engineering, Materials Science, Informatics, Electrical & Electronic Engineering

3. Thông tin chi tiết và danh sách PTN: File đính kèm

4. Học phí: Miễn phí 

5. Học bổng: 2,630 JPY/ngày (tối đa 90 ngày) và 50,000 JPY cho vé máy bay

6. Số lượng sinh viên: 02

7. Hồ sơ cần thiết:
- Application Form (đính kèm);
- Giấy xác nhận đang là sinh viên của trường;
- Thư giới thiệu;
- CV;
- Bảng điểm;
- Motivation statement (đính kèm);
- Chứng chỉ tiếng Anh/tiếng Nhật hoặc giấy xác nhận trình độ;
- Thư xác nhận SV/HV không nhận các học bổng khác, đặc biệt là học bổng chương trình TTI

8. Quy trình nộp hồ sơ:
Gửi bản cứng (bản photo) đến Phòng Quan hệ Đối ngoại (F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5); đồng thời gửi bản mềm đến địa chỉ email: internationalrelations@hcmus.edu.vn đến hết ngày 26/3/2023
Lệ phí nộp hồ sơ: 200,000 VND

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 1.-TTI-Research-Internship-Program-Details-and-Application-Guide.pdf Document 203,18 KB
2 2.List-of-TTI-Host-Laboratories.pdf Document 242,54 KB
3 3.Application-Form.docx Document 21,26 KB
4 4.Motivation-Statement.docx Document 19,87 KB

Các tin liên quan