Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham gia hội thảo chủ đề IT Career Orientation

05-12-2022 16:09

1. Thời gian: 14g00 - 15g30 thứ tư ngày 07/12/2022
2.Địa điểm: Hội trường I, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5
3. Diễn giả:  Thắng Nguyễn – Engineering Director tại Axon

Danh sách chi tiết tại tệp tin đính kèm

Sinh viên Khoa CNTT có nhu cầu tham dự hội thảo, có thể đăng ký bổ sung tại link sau:

https://forms.gle/jqEDRHpGUz6fDov99

Thời hạn đăng ký bổ sung: đến 9g00, ngày 30/11/2022

Lưu ý:

  • Sinh viên phải điểm danh đầu vào (trước hội thảo).
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp
  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL 
  • Sinh viên có tên trong danh sách nhưng có việc bận đột xuất phải tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV qua email trước 3 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Hội-thảo-chủ-đề-IT-Career-Orientation.pdf Document 204,8 KB

Các tin liên quan