Hoạt động sinh viên

Đăng ký tham gia hội thảo chủ đề IT Career Orientation

01-12-2022 13:55

1. Thời gian: 14g00 - 15g30 thứ tư ngày 07/12/2022

2.Địa điểm: Hội trường I, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5

3. Diễn giả:  Thắng Nguyễn – Engineering Director tại Axon

4. Đăng ký tham gia: 

Sinh viên đăng ký tại link: https://forms.gle/WbTqU7twhu9zVgtF7

Thời hạn đăng ký: đến 9g00 ngày 29/11/2022

5. Số lượng: 120 sinh viên tham dự

Lưu ý:

  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL;
  • Sinh viên Lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia hội thảo để tích lũy hoạt động;
  • Danh sách sinh viên tham gia chính thức sẽ được thông báo trên Website Khoa và Fanpage Kênh hoạt động.
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp.
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Các tin liên quan