Hoạt động sinh viên

Thông báo V/v cập nhật thành tích sinh viên học kì 1 năm học 2022 - 2023

03-01-2023 09:46

Nhằm động viên, khuyến khích các sinh viên có thành tích xuất sắc hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học, Khoa CNTT đề nghị các bạn sinh viên cập nhật thành tích cho Bp.TLSV để Khoa xem xét và đề xuất khen thưởng sinh viên trong HK1/2022 - 2023 theo các điều kiện sau:
1. Điều kiện xét khen thưởng:
- Có xếp loại rèn luyện HK2/2021-2022 từ khá trở lên.
- Không bị kỷ luật.
2. Đối tượng xét khen thưởng:
- Sinh viên xuất sắc trong hoạt động học thuật:
o Giải I các cuộc thi học thuật cấp Khoa/Trường;
o Giải I, II, III và khuyến khích các cuộc thi học thuật cấp ĐHQG, cấp thành, quốc gia, quốc tế.
- Sinh viên xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học:
o Có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học;
o Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG, cấp thành, quốc gia, quốc tế;
o Các thành tích nghiên cứu khoa học đặc biệt khác.

Sinh viên cập nhật thành tích tại đây tại đây
Thời hạn cập nhật: từ ngày 3/1/2023 đến 9g00 ngày 9/1/2023
Sau thời gian trên, Bp.TLSV sẽ không giải quyết những trường hợp khiếu nại do không cập nhật thành tích.
Lưu ý:
  • Các thành tích Olympic và ICPC cấp trường và cấp quốc gia đã được Khoa đề xuất khen thưởng, các bạn sinh viên đạt các thành tích này vui lòng không cập nhật thêm.
  • Các bài báo khoa học vui lòng gửi minh chứng: file .pdf  bài báo, nếu bài báo chưa được công bố thì gửi ảnh chụp email được chấp nhận.

Các tin liên quan