Hoạt động sinh viên

Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa thu 2023 - Trường ĐH Quốc gia Thanh Hoa, NTHU, Đài Loan

31-01-2023 14:41

1. Bậc, đối tượng: ĐH và Cao học, tất cả các khoa

2. Thời gian bắt đầu: Tháng 9/2023 - 1/2024

3. Thời gian trao đổi: 1 học kỳ

4. Số lượng sinh viên <=2

5. Học phí
Được miễn giảm.
Sinh viên chi trả các chi phí khác như phí sinh hoạt, vé máy bay, bảo hiểm... (theo thỏa thuận tại MOU đính kèm)

6. Các giấy tờ cần chuẩn bị:
- A completed exchange student online application form (*)
- An official copy of the applicant's current transcript
- A study plan  
- A copy of passport or other document verifying nationality
- An official copy of your home university enrollment record
- An application checklist 
- Letter of recommendation

(*) Sau khi trường đề cử và nhận được phản hồi từ phía đối tác, sinh viên sẽ tiến hành hoàn thiện đơn đăng ký online.

7. Thông tin chi tiết

8. Quy trình nộp đề cử
Hồ sơ gửi đến địa chỉ email: internationalrelations@hcmus.edu.vn với tiêu đề: “Application – NTHU Fall 2023 Exchange Student” đến 17h ngày 19/3/2023

Các tin liên quan