Hoạt động sinh viên

Đăng kí tham dự Khóa học ngắn về Trí tuệ nhân tạo và Máy học

06-12-2022 14:55Nhằm cung cấp nền tảng toán học để củng cố và học tập trực tuyến, sắp tới Khoa Công nghệ thông tin sẽ mời PGS.TS. Trần Thanh Long (Trường Đại học Warwick, Vương quốc Anh) đến giảng dạy Khóa học về AI/ML: Giới thiệu về Học tăng cường (Tiếng Anh: Mini course on AI/ML: Introduction to Reinforcement Learning). 

Ngôn ngữ giảng dạy: Anh và Việt.

Mô tả chương trình:
- Markov decision processes
- Model-free approaches
- Function approximation
- Policy gradient
- Intro to bandit theory
- Adversarial bandits
- Online learning
- Industrial applications
- Applications to AI for Social Good

Chương trình khóa học: 
   - Buổi 1 (12/12/2022): 14h00 - 17h00: 3 bài giảng/ Mỗi bài 45 phút
   - Buổi 2 (13/12/2022): 14h00 - 17h00: 3 bài giảng/ Mỗi bài 45 phút
   - Buổi 3 (03/01/2023): 9h00 - 12h00: 3 bài giảng/ Mỗi bài 45 phút
   - Buổi 4 (04/01/2023): 9h00 - 12h00: Thuyết trình + Thảo luận

LƯU Ý: Sinh viên bắt buộc tham gia tất cả các buổi học để đảm bảo hiệu quả.

Thông tin cụ thể về khoá học, các bạn xem qua link

Địa điểm tham dự: Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5 (Phòng cụ thể sẽ thông báo sau).

Các bạn sinh viên quan tâm, vui lòng điền thông tin qua form https://forms.gle/yqoaxUKRBJKA44N8A
Thời hạn đăng kí: 23h59 Thứ Tư, ngày 07/12/2022
Số lượng: 50 sinh viên 

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ  Cô Nguyễn Trần Thục Uyên (Email: nttuyen@fit.hcmus.edu.vn)

Các tin liên quan