Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp Khoa Công nghệ Thông tin ngày 21/12

06-12-2022 14:56

Lễ tốt nghiệp sẽ tổ chức chính thức với thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian: 7g30 thứ tư ngày 21/12/2022 
 • Địa điểm: Giảng đường 1, cơ sở 1 (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5)
 • Chỗ ngồi cho phụ huynh theo dõi trực tiếp buổi lễ: Hội trường I
 • Danh sách tại tệp tin đính kèm
Buổi lễ sẽ được phát sóng trực tiếp tại fanpage Information Technology - HCMUS

 • Thời gian tập trung nghe hướng dẫn và nhận lễ phục: 16g30 ngày 20/12/2022 (thứ 3)
 • Địa điểm: Giảng đường 1 (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ). Sinh viên phải mang theo Căn cước công dân để nhận lễ phục (CCCD sẽ được trả khi trả lễ phục)

  Lưu ý: sinh viên nào vắng mặt ngày hướng dẫn sẽ không được dự lễ trao bằng tốt nghiệp.

  Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ BP. Trợ lý sinh viên qua email: tlsv@fit.hcmus.edu.vn

  Tập tin đính kèm

  TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
  1 fit@hcmus---Danh-sach-tham-du-le-tot-nghiep-21-12.pdf Document 271,12 KB

  Các tin liên quan