Thông báo sau đại học

Nghỉ học lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học (HP1 lớp cao học Khóa 32/2022) ngày 8/1/2023

04-01-2023 16:21

THÔNG BÁO

Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học - Học phần 1 lớp cao học khóa 32/2022 (GV: PGS. TS Vũ Hải Quân), chủ nhật (8g30) sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 8/1/2023 do GV bận công tác. Lịch học bù GV sẽ thông báo sau tại Moodle.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan