Thông báo sau đại học

Thông tin các hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt tháng 12/2022

13-12-2022 18:36

THÔNG BÁO

Thông tin các hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt tháng 12/2022

Các bạn học viên xem thứ tự bảo vệ, danh sách giảng viên phản biện từng Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ đợt cuối tháng 12/2022 tại file đính kèm. 

Thời gian bảo vệ các Hội đồng như sau: 

 1. Hội đồng Khoa học máy tính 1: 8g00 ngày 26/12/2022
 2. Hội đồng Khoa học máy tính 2: từ 7g30 ngày 26/12/2022
 3. Hội đồng Hệ thống thông tin 2: từ 13g30 ngày 27/12/2022
 4. Hội đồng Hệ thống thông tin 1: từ 13g30 ngày 28/12/2022
 5. Hội đồng Khoa học máy tính 3: 14g00 ngày 29/12/2022

Một số lưu ý chuẩn bị cho buổi bảo vệ:

TRƯỚC BẢO VỆ: 

 • Học viên liên hệ trước với 5 Thầy Cô trong Hội đồng qua email để thông tin về việc gửi cuốn luận đến các Thầy Cô trong Hội đồng đọc. Thời gian email: từ ngày 13/12 - 14/12/2022.
 • Sau khi nhận quyết định thành lập Hội đồng, học viên sẽ gửi 5 cuốn luận văn đã nộp trước đó + quyết định thành lập Hội đồng đến 5 Thầy Cô trong hội đồng. 
 • Học viên bắt buộc gặp GVPB (giảng viên phản biện) trước khi bảo vệ để chỉnh sửa và bổ sung theo góp ý của GVPB trước khi bảo vệ vì GVPB sẽ đánh giá thông qua thái độ và cách làm việc. Thông tin GVPB giáo vụ đã gửi qua email của các bạn.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

 • Tập trình bày trước để đảm bảo rành mạch và đúng thời gian quy định.
 • Chuẩn bị thẻ học viên hoặc CMND/CCCD để xác thực thông tin.
 • Ăn mặc lịch sự, đeo khẩu trang trong suốt quá trình bảo vệ.

TRONG BUỔI BẢO VỆ:

 • Tuân thủ quy định của Hội đồng.
 • Trình bày báo cáo bằng slide. 
 • Nội dung slide cần cô đọng, không quá nhiều chữ trong 1 slide, ưu tiên sử dụng hình ảnh và sơ đồ để minh họa.
 • Thời gian báo cáo: không quá 30 phút.
 • Tác phong nghiêm túc, lịch sự, trình bày rõ ràng, mạch lạc.
 • Ghi chép lại các góp ý cần chỉnh sửa của các thành viên trong Hội đồng.

SAU BUỔI BẢO VỆ:

 • Chỉnh sửa luận văn theo góp ý của Hội đồng.
 • Nộp 1 cuốn luận văn bìa xanh mạ vàng cho thư viện.

Nếu có các thắc mắc liên quan các bạn vui lòng liên hệ qua email giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn để được giải đáp. 

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DSHV-bao-ve-dot-cuoi-thang-12-2022_co-HD.pdf Document 151,07 KB

Các tin liên quan