Thông báo sau đại học

Nghỉ học môn Học máy nâng cao và Các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao (HP1 lớp cao học K32/2022) tuần 26/12/2022

27-12-2022 15:41

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn thông tin về việc nghỉ học các lớp trong Học phần 1 khóa 32/2022 tuần 26/12/2022 như sau:

  • Lớp Các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao (GV: TS. Nguyễn Trần Minh Thư): thứ tư (18g00) nghỉ học 1 buổi ngày 28/12/2022;
  • Lớp Học máy nâng cao (GV: TS. Trần Thái Sơn): lịch học thứ 5 (18g00) nghỉ học 1 buổi ngày 29/12/2022.

Tuần sau các lớp học bình thường theo thời khóa biểu đã thông báo trước đó.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan