Thông báo sau đại học

Đổi phòng bảo vệ luận văn thạc sĩ Hội đồng HTTT1 và KHMT3 đợt tháng 12/2022

27-12-2022 15:47

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn thông tin thay đổi phòng bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt cuối tháng 12/2022 như sau:

  • Hội đồng Hệ thống thông tin 1: 13g30 ngày 28/12/2022 chuyển sang bảo vệ tại phòng I41
  • Hội đồng Khoa học máy tính 3: 14g00 ngày 29/12/2022 chuyển sang bảo vệ tại phòng I32

Các bạn học viên lưu ý thay đổi để chuẩn bị và đi bảo vệ đúng phòng.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DSHV-bao-ve-dot-cuoi-thang-12-2022_doi-phong.pdf Document 114,84 KB

Các tin liên quan