Thông báo sau đại học

Mời tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 12/2022

26-12-2022 10:56

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn thông tin bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin và Khoa học máy tính đợt cuối tháng 12/2022. Mời các bạn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các khóa đang học tập tại Khoa CNTT quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ luận văn với các thông tin như sau:

  1. Hội đồng Khoa học máy tính 1: 8g00 ngày 26/12/2022, phòng I32
  2. Hội đồng Khoa học máy tính 2: từ 7g30 ngày 26/12/2022, phòng F205B
  3. Hội đồng Hệ thống thông tin 2: từ 13g30 ngày 27/12/2022, phòng C31
  4. Hội đồng Hệ thống thông tin 1: từ 13g30 ngày 28/12/2022, phòng F102
  5. Hội đồng Khoa học máy tính 3: 14g00 ngày 29/12/2022, phòng I11
  Danh sách đề tài bảo vệ các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.
  -----

  BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

  Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

  Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

  Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


  Tập tin đính kèm

  TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
  1 SDH_DSHV-bao-ve-dot-cuoi-thang-12-2022_co-HD.pdf Document 154,23 KB

  Các tin liên quan