Thông báo sau đại học

Mời tham dự buổi Seminar trước bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hồng Bửu Long

26-12-2022 09:21

THÔNG BÁO

Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức buổi Seminar cho luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hồng Bửu Long nhằm giúp NCS trình bày luận án tiến sĩ và thu nhận các đóng góp ý kiến từ cộng đồng khoa học ở bên trong và bên ngoài Khoa CNTT. Kính mời Quý Thầy Cô, các bạn nghiên cứu sinh quan tâm tham dự và đóng góp ý kiến cho đề tài để NCS có thể ghi nhận các thiếu sót và hoàn chỉnh luận án tiến sĩ để đủ điều kiện được đề nghị bảo vệ luận án cấp Đơn vị chuyên môn

 • Thời gian: 
  • Lần 1: 9g00 ngày 27/12/2022 (thứ ba);
  • Lần 2: 9g00 ngày 30/12/2022 (thứ sáu);
  • Lần 3: 14g30 ngày 06/01/2023 (thứ sáu).
 • Địa điểm: Phòng C44 (dãy C, lầu 4 cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5)
 • Tên đề tài: Xây dựng mô hình tích hợp tri thức ngôn ngữ trong dịch máy mạng neural Anh-Việt.
 • Người trình bày: NCS. Nguyễn Hồng Bửu Long
 • Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Đinh Điền

Trân trọng,

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan