Thông báo sau đại học

Thông báo đăng ký tín chỉ học phần 1 chương trình cao học khóa 32/2022

23-12-2022 08:45

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin khóa 32/2022 (đợt 1 + đợt 2) thực hiện đăng ký học phần 1 theo hình thức trực tuyến từ ngày 19/12/2022 đến 22/12/2022.


Thời gian học: 25/12/2022 đến 15/01/2023 (3 tuần) và 30/01/2023 đến 19/03/2023 (7 tuần), trong đó: tuần lễ từ 16/01/2023 đến 29/01/2023 nghỉ Tết Nguyên Đán. 

Thời khóa biểu:

  STTTên môn họcGV giảng dạyChuyên ngànhNgày họcGhi chú
  1Học máy nâng caoTS. Trần Thái SơnKhoa học
  máy tính
  Thứ 5 (18g00)Môn chung BS-MS
  2Trí tuệ nhân tạo nâng caoGS.TS. Lê Hoài Bắc
  TS. Nguyễn Ngọc Thảo
  Chủ nhật (13g30)Môn chung BS-MS
  3Phương pháp toán tin học và giải thuậtPGS.TS. Trần Đan ThưThứ 7 (8g00) 
  4Phương pháp nghiên cứu khoa họcPGS.TS. Vũ Hải QuânChủ nhật (8g30)Môn chung BS-MS
  1Học máy nâng caoTS. Trần Thái SơnHệ thống thông tinThứ 5 (18g00)Môn chung BS-MS
  2Trí tuệ nhân tạo nâng caoGS.TS. Lê Hoài Bắc
  TS. Nguyễn Ngọc Thảo
  Chủ nhật (13g30)Môn chung BS-MS
  3Các hệ cơ sở dữ liệu nâng caoTS. Nguyễn Trần Minh ThưThứ 4 (18g00)Môn chung BS-MS
  4Phương pháp toán tin học và giải thuậtPGS.TS. Trần Đan ThưThứ 7 (8g00) 
  5Phương pháp nghiên cứu khoa họcPGS.TS. Vũ Hải QuânChủ nhật (8g30)Môn chung BS-MS
  1Học máy nâng caoTS. Trần Thái SơnTrí tuệ
  nhân tạo
  Thứ 5 (18g00)Môn chung BS-MS
  2Trí tuệ nhân tạo nâng caoGS.TS. Lê Hoài Bắc
  TS. Nguyễn Ngọc Thảo
  Chủ nhật (13g30)Môn chung BS-MS
  3Lập trình cho trí tuệ nhân tạo nâng caoPGS.TS. Trần Minh Triết
  TS. Lê Trung Nghĩa
  TS. Nguyễn Tiến Huy
  Thứ 7 (8g00): 5 tuần đầu
  Thứ 3 (18g00): 5 tuần sau 
   
  4Toán cho trí tuệ nhân tạo nâng caoPGS.TS. Nguyễn Đình ThúcThứ 4 (18g00) 


  Lưu ý: 
  • Học viên đăng ký học phần đúng hạn. Link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học. Mỗi môn học chỉ được mở 1 lần, nếu học viên khóa 32 không học đúng khóa sẽ phải đăng ký học lại cùng khóa sau, mức thu học phí theo quy định của khóa học hiện tại.
  • Học viên cao học các khóa 31 trở về trước nếu muốn học lại cùng khóa 32/2022 phải đăng ký môn học theo link như trên và đóng học phí trước khi bắt đầu khóa học.
  • Học viên theo học Ngành Khoa học Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo có thể đăng ký môn học từ ngành Hệ thống Thông tin làm môn tự chọn và ngược lại

  https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/12/19/thong-bao-dang-ky-tin-chi-hoc-phan-1-chuong-trinh-cao-hoc-khoa-32-2022-dot-1-dot-2/

  ----

  BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

  Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

  Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

  Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

  Các tin liên quan