Thông báo sau đại học

Thông báo về việc sinh hoạt đầu khóa dành cho HV và NCS khóa tuyển 2022

19-12-2022 13:51

THÔNG BÁO
Về việc sinh hoạt đầu khóa dành cho HV và NCS khóa tuyển 2022

Nhà trường thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa với học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa tuyển sinh năm 2022 (đợt 1 và đợt 2) như sau:

  1. Thời gian: từ 8g00 sáng ngày 22/12/2022 (thứ năm)
  2. Địa điểm: Giảng đường 2 (227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5)
Phổ biến qui chế học tập và nội qui Nhà trường: 8g00
  • Hướng dẫn qui chế học tập.
  • Phát cẩm nang học vụ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.
  • Hướng dẫn tham khảo tài liệu thư viện và đăng ký thẻ thư viện
  • Giải đáp thắc mắc của học viên và nghiên cứu sinh.
Phổ biến chương trình đào tạo và sinh hoạt chuyên môn: 10g00
  • Phổ biến chương trình đào tạo
  • Giới thiệu phương thức đào tạo, đăng ký môn học, hướng nghiên cứu của ngành
  • Giải đáp thắc mắc nội dung chuyên môn.

https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/12/19/thong-bao-ve-viec-sinh-hoat-dau-khoa-doi-voi-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh-khoa-nam-2022-dot-1-va-dot-2/

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan