Thông báo sau đại học

Nghỉ học môn Công nghệ chuỗi khối (HP5 lớp cao học K31/2021) ngày 17/12/2022

13-12-2022 09:15

THÔNG BÁO

Lớp Công nghệ chuỗi khối (GV: PGS. TS. Nguyễn Đình Thúc), lịch học thứ 7 (8g00) sẽ tạm nghỉ 1 buổi ngày 17/12/2022 do GV bận công tác.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan