Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thời khóa biểu LT+TH lớp 22HCB-HK1

06-12-2022 16:26

Thông báo

Sinh viên lớp 22HCB xem thời khóa biểu trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-2022_2023_HK1_Lien-thong_22HCB.pdf Document 131,79 KB
2 TKB-thuc-hanh-22HCB-HK1-cap-nhat.pdf Document 158,15 KB

Các tin liên quan