Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng lớp An toàn và phục hồi dữ liệu 19_22 từ 6/10/2022 đến khi kết thúc HK1/22-23

29-09-2022 09:11

THÔNG BÁO

Lớp An toàn và phục hồi dữ liệu 19_22, thứ 5 (tiết 1-3) sẽ đổi sang học phòng F305  từ ngày 6/10/2022 đến khi kết thúc HK1/22-23.

GIÁO VỤ KHOA CNTT


Các tin liên quan