Thông báo sau đại học

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ học bổng JAIST 2022

10-05-2022 16:03

THÔNG BÁO

(Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ học bổng JAIST năm 2022)

Thời gian nộp hồ sơ học bổng JAIST (Nhật Bản) năm 2022 được gian hạn đến ngày 17/05/2022.

Hồ sơ các bạn gửi về: GS. Nguyễn Lê Minh (Trường thông tin - Viện JAIST): nguyenml@jaist.ac.jp 

Chi tiết thông tin học bổng các bạn vui lòng xem tại thông báo đính kèm

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan