Thông báo sau đại học

Nghỉ học môn Học máy ứng dụng, Phân tích dữ liệu thông minh và Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao ngày 7/5 và 8/5/2022 (HP2 lớp cao học K31/2021)

04-05-2022 14:20

THÔNG BÁO

Bp. Giáo vụ thông báo đến các bạn học viên cao học ngành Hệ thống thông tin và Khoa học máy tính nghỉ học các lớp của Học phần 2 do GV bận công tác, danh sách các môn gồm:

STTMã MHTên môn họcGV giảng dạyNgày họcPhòng học
1MTH064Học máy ứng dụngPGS.TS. Lê Hoàng TháiChủ nhật (13g30)I24
2MTH063Phân tích dữ liệu thông minhTS. Bùi Tiến LênThứ 7 (13g30)I24
3MTH036Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng caoTS. Lê Thị NhànThứ 7 (8g00)thông báo sau


Lịch học bù GV sẽ thông báo sau.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan