Thông báo sau đại học

Mời tham dự lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 4/2022

22-04-2022 16:58

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn thông tin bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin và Khoa học máy tính đợt cuối tháng 4/2022. Mời các bạn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các khóa đang học tập tại Khoa CNTT quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ luận văn với các thông tin như sau:

1. Hội đồng Khoa học máy tính 1:
  • Thời gian: 14g00 ngày 25/04/2022 (thứ hai)
  • Địa điểm: Phòng I12 (tòa nhà I, lầu 1)
2. Hệ thống Hệ thống thông tin:
  • Thời gian: 8g30 ngày 26/04/2022 (thứ ba)
  • Địa điểm: Phòng I12 (tòa nhà I, lầu 1)
3. Hội đồng Khoa học máy tính 2:
  • Thời gian: 14g00 ngày 26/04/2022 (thứ ba)
  • Địa điểm: Phòng I12 (tòa nhà I, lầu 1)
4. Hội đồng Khoa học máy tính 3: 
  • Thời gian:8g00 ngày 29/04/2022 (thứ sáu)
  • Địa điểm: Phòng I12 (tòa nhà I, lầu 1)
Danh sách đề tài bảo vệ các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DSHV-bao-ve-dot-cuoi-thang-4-2022.pdf Document 133,3 KB

Các tin liên quan